Thimphu river (Wang Chu) and Paro river (Pa Chhu) Bhutan